REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE MEMBRILOR C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT TÂRGOVIȘTE IFN

By: CAR0 comments

I. Dispoziții generale
Art.1. CAR Învățământ Târgoviște IFN este constituită în baza liberului consimțământ al salariaților și a terțelor persoane, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor săi și își desfașoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu, aprobat în Conferința anuală a membrilor CAR Învățământ Târgoviște .
Art.2. CAR Învățământ Târgoviște IFN la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, din rezultatul (pozitiv) obținut, conform art.39.1 din Statutul propriu, repartizează sume pentru acordarea de ajutoare sociale membrilor săi, într-un cuantum stabilit anual de către Consiliul Director și aprobat în Conferința anuală prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

II. Tipuri de ajutoare sociale acordate
Art.1 Ajutoarele sociale acordate de CAR Învățământ Târgoviște IFN sunt:
– ajutor acordat cu ocazia căsătoriei membrului CAR Învățământ Târgoviște IFN;
-ajutor acordat cu ocazia pensionării membrului CAR Învățământ Târgoviște IFN.
Art.2 Ajutoarele sociale acordate de CAR Învățământ Târgoviște sunt nerambursabile.

Art.3 Criteriile de acordare a ajutoarelor:
3.1. Ajutorul acordat cu ocazia căsătoriei membrului CAR, în valoare de 500 lei, se va acorda în baza unei cereri formulate de membrul CAR, însoțită de copii de pe certificatul de căsătorie și cartea de identitate.
3.1.1. Daca un membru CAR are datorii si prezinta restante la imprumut sau restante la fondul social, acest ajutor va fi transferat la datorii sau fonduri restante si doar diferenta, daca ramane,va fi acordata membrului;
3.1.2. Ajutorul social se acorda ambilor parteneri , daca acestia sunt membrii CAR Invatamant Tgv si intrunesc si celelalte conditii din prezentul regulament;

3.1.3. Pentru a putea beneficia de acest ajutor membrul CAR Invatamant Tragoviste trebuie sa aiba o vechime de cel putin 3 luni la CAR Invatamant Targoviste si sa nu solicite retragerea din evidenta CAR Invatamant Targoviste in urmatoarele 12 luni.
3.2. Ajutorul acordat cu prilejul ieșirii la pensie a membrului CAR în valoare de 300 lei, se acordă în baza unei cereri formulate de membrul CAR, însoțită de copia de pe bonul care atesta depunerea dosarului de pensionare la Casa de Pensii Dâmbovița.
3.2.1.Pentru a putea beneficia de acest ajutor membrul CAR Invatamant Targoviste IFNtrebuie sa aiba o vechime de cel putin 3 ani la CAR Invatamant Targoviste si sa nu solicite retragerea din evidenta CAR Invatamant Targoviste IFN in urmatoarele 6 luni (cel putin).
3.2.2. Daca un membru CAR are datorii si prezinta restante la imprumut sau restante la fondul social, acest ajutor va fi transferat la datorii sau fonduri restante si doar diferenta, daca ramane,va fi acordata membrului;

Art.4. Soluționarea cererilor pentru acordarea acestor ajutoare se va rezolva în maxim 7 zile de la depunerea dosarului.

Art.5. Acordarea acestor ajutoare sociale este condiționată de un istoric ireprosabil în relația membrului cu CAR Învățământ Târgoviște IFN.

Art.6. Toate ajutoarele se vor acorda numai în limita fondului constituit anual, pentru ajutoare sociale, repartizat din excedentul exercițiului financiar anterior.

Art.7. Consiliul Director poate respinge cererea de solicitare a oricărui ajutor social, în cazul în care membrul solicitant prezintă restanțe la împrumuturi sau la depunerile la fondul social sau orice alt motiv care prejudiciază financiar, etic sau moral CAR Învățământ Târgoviște IFN.
CONSILIUL DIRECTOR

C.A.R. INVATAMANT TARGOVISTE UN PARTENER DE INCREDERE!

Related post

Leave A Comment