Tipuri de ajutoare sociale acordate

 Ajutoarele sociale acordate de  Asociația CAR Învățământ Târgoviște sunt:

  • ajutor acordat cu ocazia căsătoriei membrului Asociației CAR Învățământ Târgoviște;
  • ajutor acordat cu ocazia pensionării membrului Asociației CAR Învățământ Târgoviște;
  • ajutor acordat cu ocazia nașterii;
  • ajutor de boală
  • ajutor de deces

        Ajutoarele sociale acordate de Asociația CAR Învățământ Târgoviște sunt nerambursabile și sunt constituite din excedentul financiar al fiecărui an.

 Criteriile de acordare a ajutoarelor:

      Ajutorul acordat cu ocazia căsătoriei membrului Asociației CAR Învățământ, în valoare de 500 lei, se va acorda în baza unei cereri formulate de membrul Asociației CAR Învățământ, însoțită de copii de pe certificatul de căsătorie și cartea de identitate.

     Dacă un membru al Asociației CAR Învățământ are datorii și prezintă restanțe la împrumut sau restanțe la fondul social, acest ajutor va fi transferat la datorii sau fonduri restante și doar diferența, dacă rămâne, va fi acordată membrului;

    Ajutorul social se acordă ambilor parteneri, dacă aceștia sunt membri ai Asociației CAR Învățământ Târgoviște și întrunesc și celelalte condiții din prezentul regulament;

     Pentru a putea beneficia de acest ajutor membrul Asociației CAR Învățământ Târgoviște trebuie să aibă o vechime de cel puțin 3 luni la Asociația CAR Învățământ și să nu solicite retragerea din evidența  Asociației CAR Învățământ Târgoviște în  următoarele 12 luni.

      Ajutorul acordat cu prilejul ieșirii la pensie a membrului Asociației CAR  Învățământ  în valoare de 300 lei, se acordă în baza unei cereri formulate de membrul Asociației CAR Învățământ, însoțită de copia de pe bonul care atestă depunerea dosarului de pensionare la Casa de Pensii Dâmbovița sau copie de pe decizia de pensionare/ cupon de pensie și copie de pe cartea de identitate.

 Pentru a putea beneficia de acest ajutor membrul Asociației CAR Învățământ trebuie să aibă o vechime de cel puțin 3 ani la Asociația CAR Învățământ .

    Dacă un membru al Asociației CAR Învățământ are datorii și prezintă restanțe la împrumut sau restanțe la fondul social, acest ajutor va fi transferat la datorii sau fonduri restante și doar diferența, dacă rămâne, va fi acordată membrului.

     Ajutorul de naștere se acordă ambilor părinți, dacă sunt membri ai Asociației CAR Învățământ Târgoviște, în valoare de 500 lei, se va acorda în baza unei cereri formulate de membrul Asociației CAR Învățământ, însoțită de copii de pe certificatul de naștere și cartea de identitate a solicitantului.

    Dacă un membru al Asociației CAR Învățământ are datorii și prezintă restanțe la împrumut sau restanțe la fondul social, acest ajutor va fi transferat la datorii sau fonduri restante și doar diferența, dacă rămâne,va fi acordată membrului.

    Pentru a putea beneficia de acest ajutor membrul Asociației CAR Învățământ  trebuie să aibă o vechime de cel puțin 3 luni la Asociația CAR Învățământ si să nu solicite retragerea din evidența Asociației CAR Învățământ în următoarele 12 luni (cel puțin).

    Dacă un membru al Asociației CAR Învățământ va naște gemeni, acesta va primi ajutor pentru ambii copii.

    Ajutorul de boală se acordă membrului Asociației CAR Învățământ și copiilor acestora, în cazul unor boli cronice, grave sau incurabile.

     Cuantumul ajutorului de boală, va fi stabilit de Consiliul Director, în funcție de gravitatea bolii, după ce actele au fost verificate de un medic. Suma acordată pentru ajutorul de boală, va fi cuprinsă între 100-2000 lei.

    Membrul Asociației CAR Învățământ care solicită ajutorul de boală, trebuie să aiba o vechime de cel puțin 3 luni și să nu se retragă în următoarele 12 luni.

    Actele necesare în baza cărora se vor acorda ajutoarele de boală sunt:

  •  cerere, conform Anexei 1;
  • copie de pe actele medicale;
  • copie CI/ BI;
  • copie certificat naștere, în cazul copiilor;

  Ajutorul în caz de deces se acordă pentru fostul membru al Asociației CAR Învățământ, la cererea scrisă a soţului/sotiei în viaţă sau a altor urmaşi legali, dacă fac dovada că s-au ocupat de înmormântare.

Valoarea ajutorului este între 800 și 1500 lei, în funcție de soldul fondului social sau valoarea ultimului împrumut contractat în ultimii 3 ani .

Soluționarea cererilor pentru acordarea acestor ajutoare va fi comunicată în maxim 7 zile de la depunerea dosarului.

   Acordarea acestor ajutoare sociale este condiționată de un istoric ireproșabil în relația membrului cu Asociația CAR Învățământ Târgoviște.

   Toate ajutoarele se vor acorda numai în limita fondului constituit anual, pentru ajutoare sociale, repartizat din excedentul exercițiului financiar anterior.

   Consiliul Director poate respinge cererea de solicitare a oricărui ajutor social, în cazul în care membrul solicitant prezintă restanțe la împrumuturi sau la depunerile la fondul social sau orice alt motiv care prejudiciază financiar, etic sau moral Asociația CAR Învățământ Târgoviște.

În urma solicitărilor, ajutoarele pot fi virate și în contul bancar, pentru aceasta solicitantul va trebui să prezinte și un extras de cont.