CINE SUNTEM ?

Asociația Casa de ajutor reciproc Învățământ Târgoviște, denumită prescurtat Asociația C.A.R Învățământ Târgoviște, este asociație fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimțământ al salariaților și a terțelor personae, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor.
Asociația Casa de ajutor reciproc Învățământ Târgoviște reunește în rândurile sale peste 5400 de membri și se bucură de aprecierea unanimă din partea acestora, a calității serviciilor prestate, rezultat al unui management modern și eficient, orientat spre solicitările membrilor.

CUM FUNCȚIONĂM?

Asociația C.A.R Învățământ Târgoviște este persoană juridică, de drept privat și dobândește această calitate din momentul înregistrării, conform Hot. civile nr.822 / 31.01.1997, pronunțată de Judecătoria Târgoviște.
Își desfășoară activitatea pe baza Statutului propriu, aprobat în Adunarea Generală ( Conferința ) a membrilor, cu respectarea Legii 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și Legea 186/2004, a Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, a altor reglementări legale în domeniu și a modificărilor și completărilor aduse de Conferințele Naționale ale UNCAR.
Asociația C.A.R Învățământ Târgoviște folosește simbolul grafic al sistemului C.A.R din România, așa cum este înregistrat la OSIM de Uniunea Națională și este reprezentată la nivel teritorial de Uniunea Județeană a caselor de ajutor reciproc Dâmbovița, iar la nivel național și internațional de Uniunea Națională a C.A.R. din România.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al C.A.R. Invatamant Targoviste il constituie atragerea de depuneri sub forma de fonduri sociale numai de la membrii sai, acordarea de imprumuturi cu dobanda care se reintoarce la fondul social al acestora, dupa deducerea cheltuielilor de functionare si constituirea fondurilor statutare.
C.A.R. Invatamant Targoviste este reprezentata la nivel teritorial de Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Dambovita, iar la nivel national si international de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc din Romania. Ele sustin, apara, prezinta si protejeaza interesele specifice caselor de ajutor reciproc si ale membrilor acestora in relatiile cu organele centrale si locale ale administratiei de stat, cu institutiile financiare, juridice si cu alte organizatii din Romania. De asemenea, Uniunea Judeteana si Nationala asigura supravegherea si controlul caselor de ajutor reciproc afiliate.

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

Organele de conducere și de control ale Asociației C.A.R Învățământ Târgoviște sunt:
– Adunarea generală ( Conferința )
– Consiliul director
– Comisia de cenzori

CAPITALUL CASEI

Capitalul propriu al Asociației C.A.R Învățământ Târgoviște este format din:
a) capitalul initial, constituit din aportul social al membrilor fondatori și se completează prin depunerea aportului de către fiecare membru la înscriere;
b) rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale efectuate conform prevederilor legale;
c) rezerve statutare constituite pe seama excedentului realizat la închiderea exercițiului financiar;
d) rezerve de risc constituite pe seama excedentului realizat la închiderea exercițiului financiar;
e) alte rezerve.

FONDURILE CASEI

Asociația C.A.R Învățământ Târgoviște constituie și dispune de următoarele fonduri:
a) fonduri sociale constituite din contribuțiile accumulate ale membrilor, la care se adaugă o cotă din excedent;
b) fondul pentru asistență socială;
c) împrumuturi rambursabile, angajate din fondul de lichidități și din alte surse, conform legislației în vigoare.

CINE POATE DEVENI MEMBRU CAR?

Membrii Asociației C.A.R. Învățământ Târgoviște pot fi salariaţi sau alte persoane fizice care obţin venituri de natură salarială, cu vârsta minimă de 18 ani, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.Persoanele fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie Statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul Director în cursul lunii respective. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membrii ai Casei de Ajutor Reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai C.A.R.. Şomerii nu pot deveni membri ai Asociației C.A.R. Învățământ Târgoviște, în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statut. Calitatea de membru se obţine după înscrierea în Asociația C.A.R. Învățământ Târgoviște, depunerea aportului iniţial care este de 1% din venitul brut şi constituirea fondului social minim în valoare de 20 lei, stabilit de Conferinţă.

150,000+

Customers Empowered

$5 billion+

Borrowed
Customer Rating