CREDITUL ŞCOLAR

By: CAR0 comments

Împrumutul promoţional se adresează :
– tinerilor angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (noi membri);
– membrilor C.A.R. care au copii de vârstă şcolară sau studenţi.


Solicitantul împrumutului promoţional „ CREDITUL SCOLAR” trebuie:
– să devină membru C.A.R. (în cazul în care nu este deja);
– să prezinte adeverinţa pentru copilul şcolar (de la grădiniță până la facultate);
– să nu aibă împrumut pe termen scurt, mediu sau un alt împrumut promoţional.


Pentru membrii nou înscrişi se va reţine fond social în cuantum de ¼ din valoarea împrumutată.
Împrumutul va fi garantat de către doi fideiusori (giranţi), din care unul trebuie să contrasemneze în faţa reprezentantului C.A.R. (numai pentru membrii nou înscrişi). Fideiusorii (Giranții) vor prezenta și copii de pe cartea de identitate.
Valoarea maximă a împrumutului promoţional va fi de 17.000 lei, rambursabil în maxim 36 rate lunare egale consecutive, cu o dobândă reală de 4,96 % pe an, faţă de dobânda reală de 5,69 % pe an, practicată la împrumutul tradiţional, iar dobânda nominală este de 9,15 % pe an.
Această promoţie este valabilă în perioada 01/09/2022- 14/10/2022.


VĂ AŞTEPTĂM !

Related post

Leave A Comment