CONFERINTA NATIONALA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC DIN ROMANIA – BAIA MARE

By: CAR0 comments

In perioada 25-29 mai 2016 s-a desfasurat la Baia Mare Conferinta Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc din Romania.
Conferinta a hotarat printre altele si:

  • aprobarea Strategiei privind functionarea si dezvoltareacaselor de ajutor reciprocin perioada 2016-2020;
  • realizarea Guvernantei la toate entitatile sistemului C.A.R., prin separarea clara a atributiilor si competentelor structurilorde conducere de cele executive;
  • alinierea activitatii caselor de ajutor reciproc din sistemulUniunii Nationale, la Codul European de Buna Conduita;
  • intensificarea activitatilor de educatie financiara a membrilor C.A.R.;
  • aplicare la nivelul fiecarei case de ajutor reciproc amecanismului de guvernanta si gestiunea riscului;
  • dezvoltarea, in continuare, a cooperarii cu institutiile similareinternationale a caselor de ajutor reciproc; desfasurareaunor vizite de lucru si schimburi de experienta si de idei cuparticiparea salariatilor de la casele de ajutor reciproc si dinUniunile teritoriale judetene.

Related post

Leave A Comment